HUIS20

Catharina en Henk

geboren te Rotterdam in 1954.

Op deze pagina stel ik mij aan u voor, ik vertel iets over mijzelf en 

hoe en wanneer ik in contact ben gekomen met het spirituele

welke cursussen en opleidingen ik heb gedaan

waarvoor u met mij een afspraak kunt maken

In 1999 ben ik met mijn spirituele ontwikkeling begonnen door een cursus magnetiseren te volgen. Het is er niet bij één gebleven. Alle opleidingen voor magnetiseur heb ik daarna gevolgd, inclusief reïncarnatie en regressietherapie. 

Daarna ben ik gaan mediteren, ook in cursus verband. Hierdoor heb ik geleerd wat mediteren kán betekenen, klik op de link mediteren als je hierover meer wil weten.

Na het magnetiseren en mediteren volgden meerdere ontwikkelingscursussen, waaronder psychometrie, bloemen seance en foto lezen en als laatste contact maken met overledenen.

In 2011 heb ik een zijsprong gemaakt naar een HBO opleiding Mindfulness en nu volg ik een twee jarige opleiding universele handleeskunde. Mijn docente is Magda van Dijk-Rijneke, zie https://www.universelehandleeskunde.com/

Hoe ik in contact ben gekomen met het spirituele

Dat gebeurde tijdens een huiskameravond psychometrie in Alblasserdam.

Aan alle gasten was gevraagd om iets persoonlijks mee te nemen, bijv een sieraad of een sleutelhanger. Ik heb een ring van mijn vader meegenomen, die al jaren in een doosje in een kast lag. Mijn vader is op 45 jarige leeftijd plotseling overleden en ik had inmiddels dezelfde leeftijd bereikt.

Toen ik aan de beurt was durfde ik opeens niet meer en ik heb een ring van mijzelf gegeven. Op die avond zijn er zulke mooie en bijzondere dingen verteld dat ik vol ongeloof en verbazing thuiskwam, ik had niet alleen persoonlijke dingen te horen gekregen, ik had ook een boodschap van mijn vader gekregen!! Ik heb de ring van mijn vader in een schaaltje in de keuken neergelegd en niet terug op de plek waar de ring al die jaren had gelegen, (dat zou ik later nog wel doen.)

Het weekend daarna liet ik mij voor de eerste keer magnetiseren en daar werd mij tijdens de behandeling gevraagd wat ik met een ring had gedaan. Mijn vader liet mij nu weten dat hij wist wat er gebeurd was. Hij wist dat ik zijn ring had meegenomen en nog niet in het doosje had teruggelegd. Alweer was ik met stomheid geslagen, ook toen ik daarna hoorde dat ik zelf ook een gave had en dat ik deze alleen maar hoefde te ontwikkelen. Voor alle duidelijkheid, de avond van de psychometrie en het magnetiseren hadden niets met elkaar te maken. 

Hoe en waardoor ik contact kreeg met mijn vader

Ongeveer een half jaar na zijn overlijden droomde ik dat ik met mijn vader afgesproken had, op een station. Maar ik was te laat voor de afspraak, ik zag de trein waarin mijn vader zat wegrijden. Enige tijd later droomde ik dat wij in een restaurant hadden afgesproken, en weer was ik te laat! Hierna kwamen de dromen waarin mijn vader voorkwam met regelmaat terug, maar ik kreeg hem nooit te spreken. Ik was altijd te laat, hij of ik moesten ineens dringend weg, of hij stapte net in een auto of trein als ik aankwam.

Tijdens een van de vele cursussen mediteren heb ik geleerd hoe ik met mijn vader contact kon maken. En niet alleen met mijn vader, ook mijn opa en oma en ooms en tantes heb ik teruggezien.

Deze leermomenten waren de aanzet voor wie ik nu ben en wat ik doe

Door het voorval met mijn vader en de terugkerende droom vind ik het nog steeds bijzonder dat ik met overleden personen in contact kan komen en dat ik een tussenpersoon kan én mag zijn.

Tijdens een consult contact met overledenen komen er meestal hele speciale dingen voorbij, de persoon laat mij situaties zien of een voorwerp of een herkenbare plek. Uiteraard is er geen 100% contact garantie. Het is voor een overleden persoon (wij noemen dat een entiteit) niet altijd makkelijk om contact te maken.

Wat ik doe bij HUIS20

consult : Tijdens een consult leg ik altijd een kaart met Lenormand kaarten en ik kan contact maken met een overledene of een foto van u zelf lezen.

privé cursus mediteren:  ik leer hoe je korte metten maakt met verdriet, teleurstellingen en bijvoorbeeld boosheid, ook als het gaat om oud zeer.

magnetiseren: om lichamelijke en psychische klachten te verhelpen.

kaartlegging: om inzicht te krijgen in uw situatie en om deze te leren begrijpen.

regressie en reïncarnatie: twee heel verschillende sessievormen, ook al worden ze meestal in één adem genoemd. Wel hebben ze allebei de insteek om te achterhalen waarom steeds dezelfde situatie terugkomt. Regressie is om uit te vinden of het uit het huidige leven komt en reïncarnatie gaat naar vorige levens terug.


E-mailen
Bellen
Map
Info